Jazyky

  • Slovenčina
  • English
  • Українська

Drevený kostol gréckokatolíckej cirkvi - kostol sv. Mikuláša

Drevený filiálny chrám v Ruskej Bystrej bol postavený na začiatku 18. stor., v roku 1730. Patrónom sa stal sv. biskup Mikuláš.

Z architektonického hľadiska ide o klasické trojpriestorové členenie objektu na predsieň, chrámovú loď a svätyňu. Zo západnej strany z predsiene vyrastá mohutná veža, ktorá je ukončená cibuľou a trojramenným krížom. Druhá menšia vežička je podobného tvaru a nachádza sa nad svätyňou. Obe sú pokryté dreveným šindľom. Vstup do objektu je krytý dreveným stĺpmi, ktoré podopierajú strešnú konštrukciu.

Ikonostas bol pôvodne vytvorený pre iných chrámový objekt, pretože jeho rozmery nie sú v súlade s priestorom v tomto chráme. Jedná sa o päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Prvý, hlavný rad obsahuje ikony Bohorodičky Hodigitrie a Krista Učiteľa. Ostatné ikony prvého radu, sv. biskup Mikuláš a netradične sv. Paraskeva sú umiestnené na bočnej stene. Cárske dvere sú zdobené výjavmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Pochádzajú zo 17. stor. Druhý rad sviatkov má uprostred ikonu Poslednej večere. Tretí, apoštolský rad je predelený ikonou Krista Veľkňaza po stranách s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Ikonostas nad radom starozákonných prorokov ukončuje Kalvária, ktorá je kvôli nedostatku miesta ohnutá pod stropom.

Za zmienku stojí aj vzácna ikona Ukrižovania na prestole. Chrám prešiel kompletnou obnovou interiéru i exteriéru. Rekonštrukcie trvali do roku 1989.

Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty.

 

Poloha a QR kód: 
Telefonický kontakt: 
+421 (51) 756 26 68
Galéria: 

Zdieľaj:

TAPETY

Oklopte sa romantikou nedotknutých kvetinových lúk karpatskej prírody v spoločnosti vášho partnera alebo priateľov.

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/6.jpg

Zažite ukrajinský folklórny súbor v tradičnom šate, ktorý vám priblíži miestne zvyky a kultúru, prípadne vás aj vyzve do tanca. 

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/7.jpg

Doprajte svojim očiam oddych a nasajte neopakovateľnú atmosféru masívnych skalnatých brál karpatských svahov.

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/4.jpg

Vychutnajte si svitanie nad Karpatmi, kedy sa slnečné lúče ladne dotýkajú najvyšších štítov a svojim teplým pohladením prebúdzajú k životu okolitú prírodu. 

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/3.jpg

Vydajte sa v ústrety podmanivému výhľadu na karpatské vrchy, ktorý sa však odhalí iba vytrvalým návštevníkom otvoreným novým pôžitkom.

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/2.jpg

Započúvajte sa do melodických tónov tradičných hudobných nástrojov, ktoré sa jemne rozliehajú smaragdovými dolinami. 

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/1.jpg

Prežite víkend v rozprávkovej kolibe obklopení malebnou zimnou krajinkou, kým v kozube praská čerstvo nazbierané drevo. 

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/001.jpg

Zadívajte sa do nekonečna sviežej zelene miestnych lesov zdobiacich karpatské pohorie, ktoré ukrývajú nejedno dávne tajomstvo.

http://carpathianroad.eu/sites/default/files/004.jpg
wallpaper